Vásárlói Tájékoztató

Nagyon fontos számunkra, hogy mind vásárlóink, mind érdeklődőink maximális tájékoztatásban részesüljenek. Amennyiben bármilyen kérdésed van, keress bátran az alábbi elérhetőségek egyikén:

Telefon: 06-30/727-1324

E-mail: hello@byat.hu

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Turi Attila István EV (továbbiakban Szolgáltató)
A szolgáltató székhelye: 4141 Furta, Hajnal utca 21. – (adott címen a webshopban feltüntetett termékek megtekintése és megvásárlása nem lehetséges!)

Megrendelt termékek átvételére csak a rendelés során megadott szállítási címen van lehetőség.
Telefonszám: 06 30 727 1324 (munkanapokon 08:00 és 17:00 között bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk)

E-mai cím: hello@byat.hu (a levél beérkeztét követően igyekszünk a lehető leghamarabb megválaszolni a feltett kérdéseket)

Adószám: 67637649-1-29

Nyilvántartási szám: 50532030

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-120092/2017.

A szerződés nyelve: magyar
Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: Sybell Informatika Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B

Tárhelyszolgáltató cégjegyzékszám: 01-09-293034

Tárhely szolgáltató telefonszáma: +36-1-707-6726

Általános Szerződési Feltételek

byat.hu

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában
kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven
íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével,
megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő
kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://byat.hu) és
aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan
elérhető a következő weboldalról:
https://byat.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/  és letölthető, továbbá
bármikor kinyomtatható ide kattintva.

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Turi Attila István

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 4141
Furta, Hajnal utca 21. – (adott címen a webshopban feltüntetett termékek
megtekintése és megvásárlása nem lehetséges!)

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus
levelezési címe: hello@byat.hu (a levél beérkeztét követően igyekszünk a
lehető leghamarabb megválaszolni a feltett kérdéseket)

Nyilvántartási szám: 50532030

Adószáma: 67637649-1-29

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:

Telefonszáma: 06 30 727 1324 (munkanapokon 08:00 és 17:00 között bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk)

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-120092/2017

A szerződés nyelve: magyar

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: Sybell Informatika Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B

Tárhelyszolgáltató cégjegyzékszám: 01-09-293034

Tárhely szolgáltató telefonszáma: +36-1-707-6726

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1.        A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre,
valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó,
különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(„Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2.        A jelen Szabályzat 2018.  …. hó …. nap napjától hatályos
és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan
módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba
lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a
weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal
használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.        Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által
üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa –
akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a
Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben
a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal
tartalmának megtekintésére.

2.4.        Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal,
annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a
weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő
tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus
tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos
hozzájárulása nélkül.

 1. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1.        Felhasználó a weboldalon történő
vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a
weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és
elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2.        Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a
saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott
valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő
elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét,
amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe
szolgáltatásait.

3.3.        A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy
pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért,
illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4.        A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó
károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek
számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé
válik.

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1.        A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők
meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők,
ÁFA-t nem tartalmaznak a Szolgáltató alanyi adómentessége miatt.

A házhoz szállítás díját a feltüntetett árak nem tartalmazzák. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2.        A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék
nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján
megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként
szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és
a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. Ezek az
eltérések leginkább színbeli eltérések lehetnek, melyek az egyes
monitorbeállításokból származhatnak.

4.3.        Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató
teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos
időtartamáról.

4.4.        Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás
ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan
téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült
árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os
vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás
áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást,
amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5.        Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll
fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy
átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek
akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a
felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs
meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat,
abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről,
amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a
hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek
tekintendő.

 1. RENDELÉS MENETE

5.1.        Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a
webshopba vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2.        Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3.        Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket.
Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra
kattintva.

5.4.        Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba
helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne
további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék
darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár
tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése”
ikonra kattint Felhasználó.

5.5.        Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1.     Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a
Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru
átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a
Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb
helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes
fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék
futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a
Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a
megrendelt termék(ek) átvételekor.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a
visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles
átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását
követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon
történő átvételére.

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés
összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe
vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

 

5.5.2.     Szállítási költség:

A szállítási költség 1200 Ft, a szállítást a DPD Hungária Kft. munkatársai végzik.

5.6.        Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a
termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen
esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk
a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer
megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.7.        A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és
visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha
tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza.
Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni,
és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles
jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles
átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad
el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti
időszakban.

5.8.        Az adatok megadását követően Felhasználó a „Megrendelés
elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte
azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve
megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti
felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.9.        Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.10.      Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési
folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző
fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés
során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve
módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget
tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe
Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd
megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni
kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X”
„törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan
lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.11.      Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően
visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó
megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő
elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem
érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses
kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása
akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz
megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató
kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem
érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg
regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége
miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.12.      Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt
visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem
keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző
pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb
e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható
teljesítéséről.

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1.        A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A
megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van
lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után
történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató
ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy
mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2.        Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól
számított 10 munkanapon belül a szerződés tárgyát képző termékek
elkészítésére való tekintettel.

6.3.        Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog
tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a
dolog átvételére köteles.

6.4.        Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó
vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll
át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy
birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor
átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a
fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

6.5.        Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek
eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint:
Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de
legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó)
rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6.6.        Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult
póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a
vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.7.        A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás
  felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben –
  és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

6.8.        Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét
azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll
rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni,
valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul
visszatéríteni.

 1. ELÁLLÁS JOGA

7.1.        Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú
irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől
számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől,
visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában
jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a
Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének
napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja
a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás
közlésétől számított 14 nap.

7.2.        Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a
naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az
általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket
átveszi.

7.3.        Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék
átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.4.        A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

7.5.        Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

7.6.        Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre
gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.7.        A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás
  egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a
  fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a
  fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését
  követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve
  díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog
  gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától
  függ;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi
  vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető
  vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a
  vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ,
  és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor
  állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől
  számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a
  fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási
  vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes
  szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a
  fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló
  szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy
  szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés
  esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy
  határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom
  tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes
  beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e
  beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy
  a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.8.        Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási
nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében
haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett
összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.9.        A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott
fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó
más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.

7.10.      Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül,
de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató
részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem
később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

7.11.      Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.12.      Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos
időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A
visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a
terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.13.      A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen
költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

7.14.      A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni
azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb
szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

7.15.      A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja,
amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem
szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a
korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.16.      Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak
jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban
(akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár
személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára
adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával
pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén
ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A
megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével
juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

7.17.      A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó
használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.18.      A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.19.      Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.20.      Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.21.      Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

7.22.      Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az
olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körében jár e.

7.23.      Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.23.1.  Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy
köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

7.23.2.  Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a
termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási
nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási
nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés
alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül
történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi
figyelembe.

7.23.3.  A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a
Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A
határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte
előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A
megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru
visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.23.4.  A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része
megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód
választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a
termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási
jogát.

7.23.5.  Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek
szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott
termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az
utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14
napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 1. Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés
időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban
megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a
kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte,
vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés,
amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

8.1.        Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval
szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv
szabályai szerint.

8.2.        Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági
igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek
közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a
vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte,
illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos
leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is
kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a
szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy
másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3.        Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de
nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül
közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4.        Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5.        Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági
igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha
Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a
webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított
hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy
az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is
megvolt.

Termékszavatosság

8.6.        Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint –
kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7.        Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8.        Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9.        Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi
forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10.      Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell
bizonyítania.

8.11.      A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése
esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

8.12.      Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak
minősül.

8.13.      Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk
fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a
forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával
kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

 

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott
  jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik
  jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan
  többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan
  állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási
  jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a
  kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,
  vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a
  kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (…) nem tud eleget
  tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő
  érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult
által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül,
a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

8.14.      Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben
mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont
fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság
fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.15.      Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl
(szakmailag elvárható élettartam) a természetes
elhasználódásból/avulásból származó károkért.

8.16.      Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve
jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni
hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a
meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem
rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8.17.      Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a
vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül
érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket
kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza.

 1. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

9.1.        Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek
megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem
térhet el.

9.2.        A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3.        A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4.        A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5.        A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

9.6.        Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási
igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni,
álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a
békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül,
igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7.        A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől
számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság
kérésére bemutatni.

9.8.        A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

9.9.        Nem rendeltetésszerű a használatnak minősül, ha a vásárló
nem tartja be a jelen ÁSZF-ben leírt, és a termék garanciajegyén
rögzített (ismertetett) használati előírásokat, viselési tanácsokat.

 

Használati tanácsok, kezelési útmutató:

Az alábbi tevékenységek közben ajánlott levenni az ékszereket, és védett helyen tárolni:

o             takarításkor (vegyszerek, tisztítószerek használatakor),

o             mosogatáskor (vegyszerek és súrolópor használatakor)

o             kerti munkánál, edzés, fitness alkalmával,

o             kéntartalmú gyógyvízben, uszodában,

o             egyéb, kézmosást igénylő tevékenységek végzése esetében.

Ügyelni kell arra, hogy:

o             ne ejtse le kemény felületre az ékszereket, mert az
anyagok gyártási jellegzetessége miatt az ékszerek elpattanhatnak,
eltörhetnek, sérülhetnek,

o             ne ütődjön neki kemény fém- és egyéb tárgyaknak,

o             ne fújjon rá parfümöt, ne kenjen rá test- és kézápoló
krémet, ne érje vegyszer, mert károsíthatja az ékszer felületét;

o             ritkán, de az izzadság is károsíthatja az ékszereket
(ezért izzadással járó tevékenység, vagy izzadás esetén is le kell venni
az ékszereket).

Ápolására, tisztítására puha, mikroszálas kendőt használjon, mellyel
óvatos törlő mozdulatokkal tisztítható az ékszer. Vigyázni kell, hogy
tisztítás közben ne dörzsölje meg az ékszert, mert az kárt tehet benne.
Tisztításhoz vegyszer használata tilos.

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1.      Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt
jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes
felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga
követte volna el.

 

10.2.      Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné,
jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek
érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3.      Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető
jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az
adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az
erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy
a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat
valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy
lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy
kikötés szigorú betartásához.

10.4.      Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

 1. PANASZKEZELÉS RENDJE

11.1.      Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő
minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen.
Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel
vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon,
e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2.      Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és
szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért
egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató
a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a
vásárlónak.

11.3.      Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban
megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A
panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig
megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre
bemutatja.

11.4.      Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén
panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti,
az alábbiak szerint:

11.5.      A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a
járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal,
másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

11.6.      A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

11.7.      A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói
jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület
feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából
egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén
az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető
testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a
fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel
kapcsolatban.

11.8.      Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel
összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra
kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető
testület illetékes.

11.9.      A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online
vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű
regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide
kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát
a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.10.    Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban
együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a
válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg
illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van
bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó
igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására
terjed ki.

11.11.    Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez,
vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita
rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert
keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell
feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 1. SZERZŐI JOGOK

Miután a byat.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos az
azon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése
(többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon
való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése
Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A byat.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot
átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való
hivatkozással lehet.

Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi
elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre,
valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a byat.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek
adaptációja; a Vásárlói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon
történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a
byat.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

 1. Egyéb fizetési és szállítási információk

FIZETÉS

Webshopunkban történő rendelés végösszegének kiegyenlítése kizárólag
előre utalással történhet. A megrendelt áru kézbesítését a rendelés
ellenértékének bankszámlánkra történő megérkezését követő 10 munkanapon
belül indítja a Szolgáltató. Kivételt képeznek azon termékek, melyek
termékaloldalán feltüntetésre került, hogy adott termék csak a vevő
egyedi rendelésére készül el, raktárkészetet Szolgáltató nem tart
azokból. Ezen termékek esetében a szállítás a rendelés ellenértékének
beérkeztét követő maximum 3 héten került kiszállításra Vásárló részére.

A rendelés leadását követően automatikus e-mailben tájékoztatja
Szolgáltató Vásárlót a banki átutalás részleteiről (kedvezményezett
neve, bankszámlaszáma, fizetendő összeg, közleményben feltüntetendő
azonosító). Az e-mail megérkeztéig kérjük, ne indítsa el a banki
átutalást!

SZÁMLA

Szolgáltató a megrendelt termékekről a vásárló részére, a kifizetés
igazolására, számlát állít ki. A kiszállított áru számláját a csomagban
találja, amely tartalmazza az esetleges szállítási és csomagolási
költségeket is – amennyiben ez esedések, erről a vásárlási folyamat
során külön tájékoztatást kap a vásárló.

KISZÁLLÍTÁS

A termékek házhoz szállítását a DPD futárszolgálat végzi.

A kézbesítés a DPD Futárszolgálat Általános Szerződési Feltételei szerint történik.

Személyes átvételre Szolgáltató nem biztosít lehetőséget.

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

Megrendelések teljesítése a vásárlás végösszegének banki átutalással
történő kiegyenlítését követően körülbelül 10 munkanapot vesz igénybe.

CSOMAG ÁTVÉTEL

Átvételkor kérjük győződjön meg a csomag sértetlenségéről! Ha a
Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, akkor a
futártól ne vegye át a terméket és küldje vissza. A csomag szállítása
során felmerülő esetleges sérülésekért a Szolgáltató nem vállal
felelősséget! Amennyiben a csomagoláson található sérülés a termék
minőségére, állapotára is negatív hatással bír, úgy a hibát lehetőség
szerint javítjuk, a terméket cseréljük -sérülésmentes állapotban és
számla ellenében- az Általános Szerződési Feltételekbe foglaltak
szerint! Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, és a
sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét
Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

 

 1. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://byat.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/

 

Legutóbbi frissítés: 2018. május 24.

Az Általános Szerződések legfrissebb változata ide kattintva érhető el.

Rendelés menete


 • Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
 • Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
 • Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó
  bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
 • Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni,
  kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további
  terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A
  „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség
  véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint
  Felhasználó.
 • Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:
  • Fizetési módok: Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek
   ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon
   belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő
   jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa
   meghatározott módon történő átvételére. Ebben az esetben megrendelő a
   vásárlás véglegesítését követően e-mailben kerül tájékoztatásra a
   fizetés részleteiről.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

 • A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés
  feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a
  megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik,
  az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata
  minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja
  teljesíteni a megrendelését.
 • Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10
  munkanapon belül a szerződés tárgyát képző termékek elkészítésére való
  tekintettel.
 • Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának
  átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog
  átvételére köteles.
 • Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a
  dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a
  vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba
  veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a
  vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem
  az eladó ajánlotta.
 • Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő
  megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a
  szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc
  napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a
  dolgot.
 • Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt
  tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a
  szerződéstől elállni.
 • A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás
felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben –
és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem
  teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll
  rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni,
  valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul
  visszatéríteni.

Fizetési és szállítási információk

 1. Szállítási költség:
 • A szállítási költség 1200 Ft, a szállítást a DPD Hungária Kft. munkatársai végzik.
 • Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
 • A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
 • Az adatok megadását követően Felhasználó a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
 • Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
 • Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
 • Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.
 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
  • A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
  • Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10 munkanapon belül a szerződés tárgyát képző termékek elkészítésére való tekintettel.
  • Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
  • Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
  • Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
  • Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
  • A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 

3. Egyéb fizetési és szállítási információk

FIZETÈS

Webshopunkban történő rendelés végösszegének kiegyenlítése kizárólag előre utalással történhet. A megrendelt áru kézbesítését a rendelés ellenértékének bankszámlánkra történő megérkezését követő 10 munkanapon belül indítja a Szolgáltató. Kivételt képeznek azon termékek, melyek termékaloldalán feltüntetésre került, hogy adott termék csak a vevő egyedi rendelésére készül el, raktárkészetet Szolgáltató nem tart azokból. Ezen termékek esetében a szállítás a rendelés ellenértékének beérkeztét követő maximum 3 héten került kiszállításra Vásárló részére.

A rendelés leadását követően automatikus e-mailben tájékoztatja Szolgáltató Vásárlót a banki átutalás részleteiről (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, fizetendő összeg, közleményben feltüntetendő azonosító). Az e-mail megérkeztéig kérjük, ne indítsa el a banki átutalást!

 

SZÁMLA

Szolgáltató a megrendelt termékekről a vásárló részére, a kifizetés igazolására, számlát állít ki. A kiszállított áru számláját a csomagban találja, amely tartalmazza az esetleges szállítási és csomagolási költségeket is – amennyiben ez esedések, erről a vásárlási folyamat során külön tájékoztatást kap a vásárló.

KISZÁLLÍTÁS

A termékek házhozszállítását a DPD futárszolgálat végzi.

A kézbesítés a DPD Futárszolgálat Általános Szerződési Feltételei szerint történik.

Személyes átvételre Szolgáltató nem biztosít lehetőséget.

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

Megrendelések teljesítése a vásárlás végösszegének banki átutalással történő kiegyenlítését követően körülbelül 10 munkanapot vesz igénybe.

CSOMAG ÁTVÉTEL

Átvételkor kérjük győződjön meg a csomag sértetlenségéről! Ha a Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, akkor a futártól ne vegye át a terméket és küldje vissza. A csomag szállítása során felmerülő esetleges sérülésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget! Amennyiben a csomagoláson található sérülés a termék minőségére, állapotára is negatív hatással bír, úgy a hibát lehetőség szerint javítjuk, a terméket cseréljük -sérülésmentes állapotban és számla ellenében- az Általános Szerződési Feltételekbe foglaltak szerint! Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

További információt az Általános Szerződési Feltételekben talál!

Jótállás, szavatosság

 

Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 • Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 • Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

 • Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

 • Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

 

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (…) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

 • Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 • Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
 • Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 • Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

 • Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 • A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
 • A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 • Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
 • A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 • A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 • Nem rendeltetésszerű a használatnak minősül, ha a vásárló nem tartja be a jelen ÁSZF-ben leírt, és a termék garanciajegyén rögzített (ismertetett) használati előírásokat, viselési tanácsokat.

 

Használati tanácsok, kezelési útmutató:

Az alábbi tevékenységek közben ajánlott levenni az ékszereket, és védett helyen tárolni:

  • takarításkor (vegyszerek, tisztítószerek használatakor),
  • mosogatáskor (vegyszerek és súrolópor használatakor)
  • kerti munkánál, edzés, fitness alkalmával,
  • kéntartalmú gyógyvízben, uszodában,
  • egyéb, kézmosást igénylő tevékenységek végzése esetében.

Ügyelni kell arra, hogy:

  • ne ejtse le kemény felületre az ékszereket, mert az anyagok gyártási jellegzetessége miatt az ékszerek elpattanhatnak, eltörhetnek, sérülhetnek,
  • ne ütődjön neki kemény fém- és egyéb tárgyaknak,
  • ne fújjon rá parfümöt, ne kenjen rá test- és kézápoló krémet, ne érje vegyszer, mert károsíthatja az ékszer felületét;
  • ritkán, de az izzadság is károsíthatja az ékszereket (ezért izzadással járó tevékenység, vagy izzadás esetén is le kell venni az ékszereket).

Ápolására, tisztítására puha, mikroszálas kendőt használjon, mellyel óvatos törlő mozdulatokkal tisztítható az ékszer. Vigyázni kell, hogy tisztítás közben ne dörzsölje meg az ékszert, mert az kárt tehet benne. Tisztításhoz vegyszer használata tilos.

Ügyfélszolgálat és panaszkezelés

Panaszkezelés rendje

 • Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 • A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 • A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 • A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszáta fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 • Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Elállási jog és felmondási jog

Elállás joga

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
 • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 • A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
 • Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
 • Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 • Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 • Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
 • Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 • A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
 • A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 • A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
 • A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 • Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 • Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
 • Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

Elállási jog gyakorlásának a menete:

 • Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
 • Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
 • A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 • A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 • Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza Szolgáltató e-mailcímére)

Címzett:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

byat.hu

Bevezetés

A TURI ATTILA ISTVÁN EV (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://byat.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://byat.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Turi Attila István EV

Székhely: 4141 Furta, Hajnal utca 21

E-mail: hello@byat.hu

Telefon: +3630/727-1324

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név: Turi Attila István EV

Székhely: 4141 Furta, Hajnal utca 21

E-mail: hello@byat.hu

Telefon: +3630/727-1324

 

Fogalom meghatározások

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

Adatkezelések

Webáruház működtetéshez kapcsolódó adatkezelés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adatAz adatkezelés célja
Felhasználói névAzonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.
JelszóA felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnévA kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail címKapcsolattartás.
TelefonszámKapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és címA szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és címA házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.

 

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: A https://byat.hu oldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, kizárólag a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton: a Turi Attila István, 4141 Furta, Hajnal utca 21 címen,
 • e-mail útján: a hello@byat.hu e-mail címen,
 • telefonon: a +36 30/727-1324 a számon.
 1. Az adatkezelés jogalapja:
 • Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
 • Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

 • A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
 1. Tájékoztatjuk, hogy
 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

 

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Szállítás

 

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a byat.hu webshopban megvásárolt divatékszerek kiszállítása, fuvarozás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Adatfeldolgozó neve: DPD Hungária Kft.

Adatfeldolgozó székhelye: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. épület

Adatfeldolgozó elérhetőségei

E-mail cím: dpd@dpd.hu

Telefonszám (központi): +36 1/501–6200

Adatfeldolgozó Adatvédelmi Nyilatkozata elérhető a https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2. címen.

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
 2. Az érintettek köre: A házhozszállítást igénylő valamennyi vásárló.
 3. Az adatkezelés célja: A byat.hu oldalon megvásárolt divatékszerek házhoz szállítása.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a házhozszállítás lebonyolításáig tart.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Adatfeldolgozó neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Adatfeldolgozó székhelye: 1538 Budapest, Pf.: 510.

Adatfeldolgozó elérhetőségei

E-mail cím: iroda@tarhely.eu

Telefonszám (központi): +36 1/789–2789

Adatfeldolgozó Adatvédelmi Nyilatkozata elérhető a https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 2. Az érintettek köre: A byat.hu weboldalt használó valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: A byat.hu weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

További információ az Adatfeldolgozó által tárolt adatok köréről és a tárolás időtartamáról az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeiben tekinthetők meg: https://tarhely.eu/aszf.php

 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Cookie-k/sütik kezelése

 1. Webáruházakra jellemző cookie-k (másnéven sütik) az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: A byat.hu weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 5. A felhasználók saját beállításaikat a ‘Your current state:’ felirat után láthatják. Amennyiben az ‘Allow all cookies’ szöveg szerepel, akkor a szöveg utáni zárójelben felsorolt sütiket engedélyezték korábban. Amennyiben a ‘Use necessary cookies only.’ szöveg szerepel, akkor csak az oldal működéshez szükséges sütiket engedélyezték korábban. Beállításaikat megváltoztathatják a ‘Changing your consent’ feliratra kattintva. A ‘Withdraw consent’ feliratra kattintva a beállításaik úgy módosulnak, hogy csak az oldal működéséhez szükséges sütiket engedélyezik. A táblázatban láthatják az egyes kategóriákba tartozó sütiket. Amennyiben módosítanak a beállításain, érdemes bezárnia az oldalt, és egy új lapon, vagy új ablakban ismételten betölteni, így az új beállítások szerint böngészhetik tovább a honlapot.
 6. A byat.hu oldal által alkalmazott sütik, az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Szükséges Sütik

Süti neveSzolgáltatóCéljaIdőtartamaTípusaJogalapja
CookieConsentbyat.huAz aktuális domainhez tartozó süti-hozzájárulás állapotát tárorlja.1 évHTTP CookieAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
wc_cart_createdbyat.huBeállítások betöltése az init_method részéreA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakHTML Local StorageAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
wc_cart_hash_#byat.huKosáradatokat tartalmaz és segíti a WooCommerce modult a Kosáradatok megváltoztatásábanA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakHTML Local StorageAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
wc_fragments_#byat.huBelépéskor történő azonosítás és hitelesítés.A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakHTML Local StorageAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
woocommerce_cart_hashbyat.huKosáradatok figyelése és rögzítéseA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakHTTP CookieAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
woocommerce_items_in_cartbyat.huKosáradatok figyelése és rögzítéseA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakHTTP CookieAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
wp_woocommerce_session_#byat.huKosáradatok figyelése és rögzítése1 napHTTP CookieAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

 

Statisztikai Sütik

 

Süti neveSzolgáltatóCéljaIdőtartamaTípusaJogalapja
_gabyat.huA statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként használják az oldalt, mindezt úgy, hogy névtelen módon gyűjtik információkat.2 évHTTP CookieAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
_gatbyat.huUsed by Google Analytics to throttle rA statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként használják az oldalt, mindezt úgy, hogy névtelen módon gyűjtik információkat.equest rateA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakHTTP CookieAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
_gidbyat.huA statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként használják az oldalt, mindezt úgy, hogy névtelen módon gyűjtik információkat.A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakHTTP CookieAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

 

Marketing Sütik

 

Süti neveSzolgáltatóCéljaIdőtartamaTípusaJogalapja
collectgoogle-analytics.comA marketing sütiket a weboldalak látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak és érdekesek az adott felhasználó számára, ezáltal pedig értékesebbek azoknak a hirdetőknek, akik harmadik félként vannak jelen.A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakPixel TrackerAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Google Adwords konverziókövetés használata

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 

 1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 2. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 3. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

 

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Panaszkezelés

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adatAz adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnévAzonosítás, kapcsolattartás.
E-mail címKapcsolattartás.
TelefonszámKapcsolattartás.
Számlázási név és címAzonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
 1. Az érintettek köre: A byat.hu oldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, kizárólag a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton: a Turi Attila István, 4141 Furta, Hajnal utca 21 címen,
 • e-mail útján: a hello@byat.hu e-mail címen,
 • telefonon: a +36 30/727-1324 a számon.
 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.
 2. Tájékoztatjuk, hogy
 • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen
 • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Közösségi oldalak

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook: https://www.facebook.com/byatekszer/

Instagram: https://www.instagram.com/byat_design/

közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 1. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a

Facebook: https://www.facebook.com/byatekszer/

Instagram: https://www.instagram.com/byat_design/

közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

 1. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „kedvelése”, népszerűsítése.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, az alábbi módokon és elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel:
 • postai úton: a Turi Attila István, 4141 Furta, Hajnal utca 21 címen,
 • e-mail útján: a hello@byat.hu e-mail címen,
 • telefonon: a +36 30/727-1324 a számon.

 

 1. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 2. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 3. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 4. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

 1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

 1. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

 1. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 • További egyedi intézkedések: Adattárolás céljára használt szerverek jelszóval való védése, naprakész vírusvédelem és tűzfalbeállítások, további a vonatkozó törvények által előírt papír alapon tárolt adatok zárható szekrényben történő tárolása.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Adatkezelési Tájékoztató IDE kattintva tölthető le .pdf formátumban.

Utolsó frissítés: 2018. május 24.

 

Zárszó

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 

Sütik

Cookie-k/sütik kezelése

 1. Webáruházakra jellemző cookie-k (másnéven sütik) az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: A byat.hu weboldalt látogató valamennyi érintett.
 4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
 5. A felhasználók saját beállításaikat a ‘Your current state:’ felirat után láthatják. Amennyiben az ‘Allow all cookies’ szöveg szerepel, akkor a szöveg utáni zárójelben felsorolt sütiket engedélyezték korábban. Amennyiben a ‘Use necessary cookies only.’ szöveg szerepel, akkor csak az oldal működéshez szükséges sütiket engedélyezték korábban. Beállításaikat megváltoztathatják a ‘Changing your consent’ feliratra kattintva. A ‘Withdraw consent’ feliratra kattintva a beállításaik úgy módosulnak, hogy csak az oldal működéséhez szükséges sütiket engedélyezik. A táblázatban láthatják az egyes kategóriákba tartozó sütiket. Amennyiben módosítanak a beállításain, érdemes bezárnia az oldalt, és egy új lapon, vagy új ablakban ismételten betölteni, így az új beállítások szerint böngészhetik tovább a honlapot.
 6. A byat.hu oldal által alkalmazott sütik, az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Szükséges Sütik

Süti neveSzolgáltatóCéljaIdőtartamaTípusaJogalapja
CookieConsentbyat.huAz aktuális domainhez tartozó süti-hozzájárulás állapotát tárorlja.1 évHTTP CookieAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
wc_cart_createdbyat.huBeállítások betöltése az init_method részéreA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakHTML Local StorageAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
wc_cart_hash_#byat.huKosáradatokat tartalmaz és segíti a WooCommerce modult a Kosáradatok megváltoztatásábanA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakHTML Local StorageAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
wc_fragments_#byat.huBelépéskor történő azonosítás és hitelesítés.A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakHTML Local StorageAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
woocommerce_cart_hashbyat.huKosáradatok figyelése és rögzítéseA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakHTTP CookieAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
woocommerce_items_in_cartbyat.huKosáradatok figyelése és rögzítéseA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakHTTP CookieAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
wp_woocommerce_session_#byat.huKosáradatok figyelése és rögzítése1 napHTTP CookieAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

 

Statisztikai Sütik

 

Süti neveSzolgáltatóCéljaIdőtartamaTípusaJogalapja
_gabyat.huA statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként használják az oldalt, mindezt úgy, hogy névtelen módon gyűjtik információkat.2 évHTTP CookieAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
_gatbyat.huUsed by Google Analytics to throttle rA statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként használják az oldalt, mindezt úgy, hogy névtelen módon gyűjtik információkat.equest rateA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakHTTP CookieAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
_gidbyat.huA statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként használják az oldalt, mindezt úgy, hogy névtelen módon gyűjtik információkat.A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakHTTP CookieAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

 

Marketing Sütik

 

Süti neveSzolgáltatóCéljaIdőtartamaTípusaJogalapja
collectgoogle-analytics.comA marketing sütiket a weboldalak látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak és érdekesek az adott felhasználó számára, ezáltal pedig értékesebbek azoknak a hirdetőknek, akik harmadik félként vannak jelen.A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakPixel TrackerAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

 

 

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 3. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.